KONKURIM I HAPUR PËR IDE KREATIVE DHE PRODHIM REKLAMA TELEVIZIVE

Kredo Finance,

ashtu si çdo vit, duke u munduar që gjithmonë të sjellë pranë klientëve të saj një produkt dhe prezantim të produktik në mënyrë sa më inovative dhe kreative do të fillojë procesin e përzgjedhjes së kompanisë e cila do të krijojë strategjinë, konceptin kreativ dhe prodhimin e saj fizik dhe digjital për vitin 2024. 

 

Ky është një proces i cili është shumë i rëndësishëm për kompaninë Kredo Finance dhe gjithmonë mundohet që ti japë mundësi të gjitha kompanive të interesuara të cilat mendojnë se mund ta pranojnë këtë sfidë të madhe!

 

Si më poshtë do të gjeni disa detaje

 

Kush mund të marrë pjesë në këtë konkurim: Të gjitha kompanitë të cilat do të vinë me nje prezantim kreativ dhe do të dëshmojnë që kanë aftësi krijuse dhe prodhuese të ketyre reklamave sipas detajeve të përcaktuara në dokumentin e plotë!

 

Kur janë afatet:

Konfirmimi për pjesmarrje në konkurim: 20.11.2023

Dërgimi i pyetjeve të fundit: 24.11.2023

Dorëzimi i materialeve për prezantim: 19.12.2023

Prezantimi i ideve: 20-22.12.2023

Shpallja e fituesve: 27.12.2023

 

E RËNDËSISHME PËR TU MBAJTUR MËND ËSHTË QË KY PRODHIM DO TË JETË I NJEJTË PËR TË DY SHTETET DHE JU DUHET TË KUJDESENI QË IDETË TË PËRFSHIJNË TË KENË LIDHJE ME TË DYJA AMBMJENTET KU KËTO PRODHIME DO TË TRANSMETOHEN!

 

Të gjitha prezantimet duhet të dërgohen tek: [email protected] dhe [email protected]

 

Dokumenti i plotë prezantues