Kjo faqe përdor cookies. Duke vijuar me hapjen e faqes kredo.al, ju bini dakort me kushtet e faqes sonë për përdorimin e cookies.Për më tepër lexoni këtu

Tarifat

Produkti Kredi me Një Këst Kredi me Disa keste
Shuma e Kredisë nga 4.000 deri në 60.000 Lekë                                        nga 4.000 deri në 300.000 Lekë
Afati i Kredisë 30 ditë 3 deri ne 24 muaj
Norma e Interesit % 0% 0.83% per cdo muaj , perllogaritur mbi principalin e mbetur 
Komisioni i Angazhimit

Ne rastet kur merret nje Shtese kredie mbi nje kredi ekzistuese, Komisioni I Angazhimit per kete Vlere te Shteses tarifohet ne baze te diteve te mbetura per tu paguar kredia. Klikoni mbi link per tu njohur me % perkatese sipas diteve te mbetura. 
30 ditë – 14% 3 muaj - 17% ne total mbi kredine e levruar
4-6 muaj -  23% ne total mbi kredine e levruar
7-12 muaj - 28% ne total mbi kredine e levruar
13-18 muaj - 30% ne total mbi kredine e levruar
*kredia e parë falas pas asnje kosto sipas kushteve te publikuara ne web: https://www.kredo.al/faqet/oferta   19-24 muaj - 30% ne total mbi kredine e levruar
Komision Administrimit 0% 3 muaj - 1.4% mbi vleren e kredise se levruar cdo muaj
4-6 muaj - 2% mbi vleren e kredise se levruar cdo muaj
7-12 muaj - 2.1% mbi vleren e kredise se levruar cdo muaj
13-18 muaj - 2.2% mbi vleren e kredise se levruar cdo muaj
19-24 muaj - 2.3% mbi vleren e kredise se levruar cdo muaj
Komision për Levrim Kredie me transferte bankare 0% 0%
Komisioni për Levrimin e Kredisë me para në Dore:
a) ne Deget e Kredo Finance
b) ne pikat e Western Union
3% komision per levrim kesh, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar. Maksimumi I vleres 2,500 ALL 3% komision per levrim kesh, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar. Maksimumi I vleres 2,500 ALL
Komision për Pagesë të Vonuar 2% cdo dite mbi principalin ne vonese 2% cdo dite mbi principalin ne vonese
Komision për Shlyerje Totale te Kredise perpara afatit e paaplikueshme 0.5% per kredi deri ne 12 muaj
1% per kredi mbi 12 muaj
Perllogaritet mbi vlerën e principalit te mbetur 
Tarife per letrat njoftuese ne rast vonesash 1,000 Leke per cdo Leter 1,000 Leke per cdo Leter
Komision per Kerkesa te tjera dokumentacioni nga Klientet 2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit 2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit
Komision per Ristrukturim Kredie  20% mbi vleren e principalit te mbetur  5% mbi vleren e principalit te mbetur 
Komision për Shtyrje Pagese Shtyrje te date pageses me 30 dite, me tarife 14% perllogaritur mbi principalin e mbetur te kredise Shtyrje te date pageses me 30 dite, me tarife 30% perllogaritur mbi totalin e vleres se kestit qe po shtyhet
Nje kredi me nje kest mund te shtyhet deri ne 3 here!
Pas perdorimit te shtyrjeve te mundura, kredia duhet te paguhet e plote me te gjithe detyrimet e saj
Nje kest mund te shtyhet vetem 1 here, me pas duhet paguar kesti i plote dhe kesti I rradhes mund te shtyhet perseri me nje here.
Perditesimi i fundit me date 13.10.2021