Tarifat

Produkti Kredi me Një Këst Kredi me Disa keste
Shuma e Kredisë nga 4.000 deri në 45.000 Lekë nga 4.000 deri në 140.000 Lekë
Afati i Kredisë 7 ditë 3 muaj
14 ditë 6 muaj
30 ditë 12 muaj
  18 muaj
24 muaj
Norma e Interesit % 0% 0.83% per cdo muaj , perllogaritur mbi principalin e mbetur 
Komisioni i Angazhimit 7 ditë – 6% 3 muaj - 23%
14 ditë – 10% 6 muaj -  28%
30 ditë – 14% 12 muaj - 32%
*kredia e parë falas pas asnje kosto sipas kushteve te publikuara ne web:
https://www.kredo.al/faqet/oferta  
18 muaj - 35%
24 muaj - 38%
 
Komision Administrimit 0% 3 muaj - 0.2% mbi vleren e kredise cdo muaj
6 muaj - 1.9% mbi vleren e kredise cdo muaj
12 muaj - 2.55% mbi vleren e kredise cdo muaj
18 muaj - 3.15% mbi vleren e kredise cdo muaj
24 muaj - 3.35% mbi vleren e kredise cdo muaj
Komision për Levrim Kredie me transferte bankare 0% 0%
Komisioni për Levrimin e Kredisë me para në Dore 3% komision per levrim kesh ne dege, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar 3% komision per levrim kesh ne dege, perllogaritur mbi vleren e kredise  se levruar
*kredia e parë falas pas asnje kosto sipas kushteve te publikuara ne web:
https://www.kredo.al/faqet/oferta  
Komision për Pagesë të Vonuar 3% në ditë mbi vlerën e prapambetur
2% ë ditë mbi vlerën e Principalit te prapambetur (për kreditë e lëvruara pas datës 06.02.2019)
3% në ditë mbi vlerën e prapambetur
2% ë ditë mbi vlerën e Principalit te prapambetur (për kreditë e lëvruara pas datës 06.02.2019)
Komision për Shlyerje Totale te Kredise perpara afatit   0.5% mbi vlerën e principalit te mbetur
Tarife per letrat njoftuese ne rast vonesash 1,000 Leke per cdo Leter 1,000 Leke per cdo Leter
Komision per Kerkesa te tjera dokumentacioni nga Klientet 2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit 2,000 Leke per cdo dokument te leshuar sipas kerkeses se Klientit
Komision per Ristrukturim Kredie ne raste te vecanta 5% mbi vleren e principalit te mbetur 5% mbi vleren e principalit te mbetur
Komision për Shtyrje Pagese Shtyrje te date pageses me tarifat sipas diteve te shtyrjes (perllogaritur mbi principalin e mbetur) Shtyrje 30 dite te date pageses me tarifat sipas afatit te mbetur te kredise aktive (perllogaritur mbi principalin e mbetur) :
7 ditë – 6% 1 - 4 muaj  14%
14 ditë – 10% 5 muaj  12%
30 ditë – 14% 6 muaj  11%
  7 muaj  10%
8 muaj  9%
9 muaj  8.5%
10 muaj  8%
11 muaj  7.5%
12 muaj  7%
13 muaj  6.9%
14 muaj  6.8%
15 muaj  6.7%
16 muaj  6.5%
17 muaj  6.4%
18 muaj  6.3%
19 muaj  6.2%
20 muaj  6.1%
21 muaj  6%
Perditesimi i fundit me date 19.02.2019