Kjo faqe përdor cookies. Duke vijuar me hapjen e faqes kredo.al, ju bini dakort me kushtet e faqes sonë për përdorimin e cookies.Për më tepër lexoni këtu

Pyetjet e zakonshme

Rreth kredive tuaja

 • Si mund të aplikoj për një kredi?

  Ju mund të aplikoni në faqen zyrtare të Kredo Finance, sapo të përzgjidhni shumën dhe afatin që ju intereson tek Përllogaritësi i pozicionuar në faqen e parë. 

   

  Pasi ju të rregjistroni të dhënat tuaja, do të krijohet një profil personal, të cilin mund ta aksesoni më pas çdo herë që do të jeni në faqe. Gjithashtu, do të keni mundësi për t'u njohur me informacion mbi ecurinë e procesit të kërkesës për kredi si dhe me informacionin mbi kredinë aktive nëse lidhet një Marrëveshje Huaje mes nesh.

   

  Ju gjithashtu mund të aplikoni për kredi pranë çdo dege të Kredo Finance, hapur në shërbim te klientit nga e Hëna në të Shtunë nga ora 8:30 deri në orën 20:15 dhe ditën e Diel nga ora 8:30 deri në orën 14:15 në degë të zgjedhura. Gjeni në faqen tonë adresën më të afërt me ju.

   

  Në çdo rast kur ju nevojitet ndihma jonë në këtë process, Rezervoni një telefonatë me Kujdesin tonë të Klientit duke vendosur numrin tuaj të telefonit në hapësirën e rezervuar për ju në pjesën e poshtme të faqes, telefononi ne 044 500 600, dërgoni një email tek [email protected] ose bisedoni online me njërin nga këshilluesit tanë të kredisë në dispozicion për ju nga e Hëna në të Shtunë ora 08:15 - 20:15 dhe të Dielën nga ora 8:30 deri në 14:15.

 • Çfare dokumentacioni kërkohet për të marrë një kredi?

  I vetmi dokument që duhet të keni me vete sa herë paraqiteni pranë degëve të Kredo.al Finance është Karta e Identitetit ose Pashaporta.

   

  Gjithashtu ju duhet të keni me vete dhe telefonin tuaj me të cilin shkëmbehen disa sms konfirmimi gjatë procesit të shqyrtimit të kërkesës dhe disbursimit të kredisë.

   

  Me pas ne do t’ju udhëzojmë nëse do të nevojitet ndonjë dokument tjetër shtesë, siꞔ mund të jenë rastet kur të dhënat e prezantuara nga ju nuk janë të mundura të verifikohen.

 • Çfarë është Klauzola e Pëlqimit Paraprak dhe përse shërben?

  Për t’ju shërbyer më shpejt dhe për të minimizuar dokumentacionin që ju duhet të përgatisni për një aplikim kredie, ju nërpërmjet firmosjes së Klauzolës së Pelqimit Paraprak, na autorizoni ne për të tërhequr nga sistemi I Bankes se Shqiperise një historik të kredive apo financimeve tuaja nga institucione të ndryshme dhe të dhena të tjera bazë nga institucione të tjera, që shërbejnë për të vlerësuar qëndrueshmerinë e të ardhurave tuaja.

 • Kur mund të më refuzohet apo aprovohet kërkesa ime?

  Për të marrë një kredi pranë Kredo.al kushtet paraprake që duhet të plotësoni janë:

  23-70 vjeç
   
  23-70 vjeç
  Jeni një qytetar Shqiptar
   
  Jeni një qytetar Shqiptar
  Keni një Pashaportë ose Kartë Identiteti të vlefshme
   
  Keni një Pashaportë ose Kartë Identiteti të vlefshme
  Nuk keni histori kreditimi të keqe
   
  Nuk keni histori kreditimi të keqe

   

  Kredo Finance ka ngritur struktura dhe sisteme të brendshme për të vlerësuar kapacitetin tuaj për kredimarrje dhe aftësine dhe cilësinë tuaj ripaguese. Në bazë të kësaj strukture do të merret një vendim për të refuzuar ose aprovuar kërkesën tuaj për kredi.

   

  Stafi në dispozicion të shërbimit të klientit në ꞔdo degë të Kredo Finance, do të mund të japë informacionin mbi statusin e kërkesës suaj në ꞔdo moment.

   

  Çdo refuzim i kërkesës suaj do të komunikohet me arsyet përkatëse në prezencen tuaj në degë, me sms në telefonin tuaj ose me email nëse ju keni dhënë një adresë emaili në kontaktet tuaja.

   

  Ne rastin kur keni aplikuar online, Ju do të njoftoheni gjithashtu me një telefonatë në momentin e aprovimit të kërkesës tuaj, ku do të komunikohen dhe dokumentacioni që duhet të keni me vete kur të paraqiteni në degë për marrjen e kredisë dhe firmosjen e marrëveshjes përkatëse

 • Ku dhe si kryhet procesi i lëvrimit të kredisë?

  Procesi i firmosjes se marrëveshjes së huasë do të kryhet gjithmone pranë një dege të Kredo Finance, gjatë të cilit do të kërkohet verifikimi i kartës tuaj të Identitetit.

   

  Lëvrimi I kredisë do të kryhet sipas zgjedhjes suaj:

   

  1. Tërheqje kesh pranë degës ku keni firmosur marrëveshjen, për të cilën do t'ju komunikohet nga Shërbimi i Klientit dhe tarifa e këtij shërbimi
  2. Me transfertë në llogarinë tuaj rrjedhëse, për të cilën ju duhet të jepni informacionin e saktë mbi bankën dhe numrin IBAN identifikues të kësaj llogarie bankare. Në këtë rast Kredo Finance merr përsipër tarifën e transfertës bankare. 
 • A mund të aplikojnë shtetasit e huaj për rezident në Shqipëri?

  Aplikimi për kredi mund të bëhet vetëm nga një shtetas Shqiptar me moshë 23 - 70 vjeꞔ, i/e cila duhet të jetë i/e punësuar ose pensionist.

 • Sa është shuma që mund të marr si kredi?

  Ne ofrojmë dy produkte:

   

  • Kredi me disa këste me vlerë nga 4,000 lekë deri në 70,000 lekë për klientët e rinj e cila rritet në mënyrë progresive për çdo kredi të përsëritur deri në 200,000 lekë
  • Kredi me një këst me vlerë nga 4,000 lekë deri në 30,000 lekë për klientët e rinj e cila rritet në mënyrë progresive deri në 60,000 lekë për klientët përsëritës.
 • Çfarë është komisioni i angazhimit?

  Komisioni i angazhimit është kostoja e shërbimit për kredinë e ofruar, e përllogaritur si një përqindje mbi vlerën e kredisë, e cila ndryshon në bazë të afatit të kredisë së përzgjedhur, mësoni më tepër në sesionin e Tarifave.

 • Nëse kam marrë një kredi pranë jush, a mund të marr një kredi të dytë?

  Kredo Finance aprovon për ju që në fillim një linjë kredie të cilën ju mund ta shrytëzoni në çdo moment duke e tërhequr atë njëherësh të plotë ose pjesë pjesë. Këtë linjë të aprovuar ju mund ta paguani dhe tërhiqni përsëri sa herë ju nevojitet.

   

  Në çdo rast kur ju dëshironi të rrisni vlerën e Linjës së Kredisë tuaj për të tërhequr ju duhet te shlyeni kredine aktive dhe të ri-aplikoni për linjën tjetër të kredisë e cila rritet sa herë që ju shlyeni kredinë në mënyre korrekte.

   

  Kredo Finance mund të aprovojë vetëm një limit kredie për ju, dhe nuk aplikon dhënien e linjave paralele.

Pagesat

 • Ku dhe si mund të paguaj kredinë time?

  Kredo.al jua bënë më të lehtë pagesën e këstit duke ju vënë në dispozicion disa mundësi për shlyerjen e këstit.

  Vizitoni degët e Kredo.al

  Paguani në njërën nga degët tona për të kryer pagesën e këstit të kredisë. Ju lutem referohuni tek ky link, pët të gjetur degën tuaj më të afërt.

  Paguaj nëpërmjet një transferte bankare

  Pranë bankave të nivelit të dytë ku Kredo Finance ka nje llogari bankare me të dhënat e mëposhtëme, ju mund të gjeni degën e tyre më të afërt nëpërmjet faqes së tyre zyrtare në web:

  • Raiffeisen Bank: AL13202111300000000021326338
  • Credins Bank: AL40212112120000000001002347
  • BKT: AL3720511227003369CLPRCLALLA
  • Intesa SanPaolo: AL13208110080000020954735301

   

  Kujdes! Sigurohuni që në përshkrimin e pagesës tuaj të vendosni gjithmonë një numër reference të kredisë tuaj me Kredo (nr. Marrëveshje të Huasë ose nr. e Faturës që ju është dërguar me email),  e cili ndihmon në procesimin korrekt dhe të shpejtë të pagesës suaj.

   

  Kredo Finance ju rekomandon gjithashtu që të pajiseni dhe të ruani gjithmonë mandatet e pagesave tuaja kudo që i kryeni ato.

 • A mund të parapaguaj kredinë time dhe si mund ta kryej këtë?

  Kredo Finance ju këshillon që të mos kryeni pagesa me vlere më të madhe se vlera e këstit qe ju keni detyrim për të paguar, dhe në ꞔdo rast që llogaria juaj në Kredo do të rezultojë me një balancë të tepërt, ne do të kërkojmë që kjo tepricë të tërhiqet nga ju pranë degëve tona, ose do të transferohet në llogarinë tuaj bankare në rast se kemi të dhëna të rregjistruara në sistemin tonë mbi këtë llogari. 

   

  Në ꞔdo rast kur ju dëshironi të parapaguani detyrimet e juaja, ju lutem na kontaktoni në degë apo telefon për tu njohur me vlerën e detyrimit që duhet të paguani në mënyrë që mbyllja e detyrimit tuaj të kryhet saktë.

   

  Ju kujtojmë, që ꞔdo mbyllje parakohe apo parapagim i kredisë me shumë këste do të shoqërohet me një komision për tu paguar nga ju, e cila citohet dhe në Marrëveshjen e Huasë dhe është pjesë e informacionit të faqes sonë Tarifat

 • Çfarë ndodh nëse nuk paguhet në kohë kësti i kredisë?

  Kredo Finance ju këshillon të kryeni brenda datës së përcaktuar në Kontratën e Huasë tuaj shlyerjen e këstit të kredisë.

   

  Në çdo rast kur ju vlerësoni paraprakisht të pamundur shlyerjen e këtij detyrimi në kohë, ju keni një zgjedhje për të mos qënë në vonesë dhe për të mos u penalizuar me tarifë për ditët në vonesë.

   

  Shtyni datën e pagesës me 30 ditë, duke paguar një tarifë shtyrje siç tregohet në faqen Tarifat.

   

   

  Në rastet kur kësti juaj nuk do të shlyhet në kohë dhe nuk është kryer procesi i plotë për të shtyrë këtë afat pagese (pagesa e komisionit per shtyrje), ju do të ngarkoheni me nje tarifë (2 % mbi detyrimin e prapambetur për çdo ditë vonese sic publikohet ne faqen tone te Tarifat), si dhe në bazë të procesit për mbledhjen e kredive në vonesë, ju ngarkoheni me një tarifë prej 1,000 ALL për çdo Letër Njoftim zyrtar që ne ju dërgojmë në adresën e deklaruar nga ju. Për më tepër lexoni dhe faqen mbi tarifat tona të publikuar këtu.

   

  Kredo Finance ofron tarifa të reja për Shtyrjen e Afatit të Pagesës tashmë me -50% më pak. Këto tarifa janë të vlevshme deri më 18 Tetor 2020! 

 • Nuk kam para të paguaj këstin, çfarë mund të bëj?

  Nëse keni marrë një kredi dhe për momentin nuk keni lekë për ta paguar, ju mund të shtyni afatin e pagesës duke paguar vetëm një komision të vogël për aplikimin  për "Shtyerje të Afatit të pagesës". 

   

  Në këtë mënyrë ju paguani vetëm komisionin për shtyerje të afatit të pagesës për 30 sipas tarifave të përcaktuara në faqen tonë të web: www.kredo.al/faqet/tarifat.

   

  Si mund të aplikoni për këtë shtyrje?

   

  Duke paguar në një prej degëve tona ose në një prej llogarive tona bankare vlerën e komisionit përkatës për këtë shtyrje duke vendosur detajet e pagesës (numër kontrate dhe përshkrim që pagesa po kryhet për shtyrje datë pagese) 

   

  Ju mund të kryeni një shtyrje datë pagese deri në momentin kur data e pagesës nuk ka kaluar në vonesë prej 30 ditësh.

   

  Kur paguani me transferte bankare, Ju do të njoftoheni me SMS ose email (nëse keni rregjistruar një email në kontaktet e juaja), sapo pagesa juaj të rregjistrohet duke ju cilësuar datën e re të pagesës. Kur paguani ne dege, ju do te njoftoheni aty nga stafi yne per kete informacion.

   

  Sa herë mund të aplikoj për shtyrje të datë pagesës?

   

  Ju mund të shtyni datën e pagesës së kredisë sa herë që ju e keni të nevojshme, por në ꞔdo rast kur detyrimi juaj nuk paguhet në kohë prej më tepër se 30 ditësh, limiti juaj i aprovuar i kredisë si dhe ꞔdo benefit tjetër që ju merrni në Kredo pezullohet dhe nuk do të mund të ofrohet më. 

   

  Kredo Finance do të kërkojë çdo 6 muaj që krahas pagesës për shtyrje, ju të kryeni dhe një pagesë për detyrimet e tjera të kredisë (principal, interes apo komision)

Të tjera