Denonco Korrupsionin

Mbi Sinjalizimin dhe Mbrojtjen e Sinjalizuesve

 

Ne kujdesemi për integritetin, pajtueshmërinë dhe etikën dhe besojmë se pjesë e ndërtimit të një kulture besimi është të mësosh të flasësh kur diçka nuk është në rregull, në mënyrë që të mund ta trajtojmë atë.

TrustLine është sistemi ynë i paralajmërimit në të gjithë grupin, ku punonjësit tanë dhe palët e treta të interesuara mund të raportojnë në mënyrë të sigurtë dhe konfidenciale shkelje të dyshuara të përjetuara ose të asistuara. TrustLine është projektuar, krijuar dhe funksionon në një mënyrë që siguron integritetin dhe konfidencialitetin e informacionit dhe parandalon aksesin e paautorizuar në të.

 

Kur të raportoni një shkelje përmes TrustLine

 

Ju inkurajojmë të raportoni çdo devijim nga:

  • Shkelje e etikës dhe standardeve të biznesit nga ECFA ose filialet e saj Kredo.al, ose palët e treta që përfaqësojnë ECFA ose filialet e tij;
  • Shkelje e politikave dhe vlerave të ECFA dhe Grupit Eleving ose filialeve të tij lidhur me praktikat e menaxhimit, sjelljen e biznesit ose sjelljen;
  • Shqetësimet në lidhje me kontabilitetin, kontrollet e brendshme, auditimin dhe raportimin financiar të dyshimtë, ose veprime të qëllimshme për të shpërdoruar përfitime të paautorizuara, të tilla si paratë, pronat ose shërbimet;
  • Shqetësimet për përfshirjen e ECFA, Eleving Group ose filialeve të tij Kredo.al në abuzime ose shkelje të të drejtave të njeriut, si dhe sjellje biznesi që mund të cojë në shkelje të të drejtave të njeriut;
  • Shkelje të rëndësishme parimeve për tregti të ndershme, spiunazh ose sabotim, dhe shkelje të sigurisë së informacionit.

 

Nuk është e nevojshme të keni të gjitha detajet ose të jeni të sigurt se diçka nuk është në rregull për të ngritur një çështje integriteti. Ju mund të jeni të sigurt se ne do t'i trajtojmë raportet tuaja seriozisht, me drejtësi dhe menjëherë, dhe se do të marrim masa nëse është e nevojshme. Nëse zgjidhni, raporti mund të jetë plotësisht anonim.

Ju lutemi vini re se TrustLine nuk duhet të përdoret për të raportuar ankesat e klientëve. Ju lutemi përdorni kontaktet e shërbimit të klientit në atë vend për të raportuar shqetësime të tilla.

 

Për tiu ardhur në ndihmë ju lutem ti referoheni Udhëzuesit të Përdorimit të Trust Line

 

Anonimiteti dhe kundër hakmarrjes

 

ECFA dhe Eleving Group nuk toleron diskriminim ose hakmarrje ndaj personave që, në mirëbesim, raportojnë ose marrin pjesë në një hetim. Prandaj, ne përdorim kanale raportimi efektive, konfidenciale dhe të sigurta dhe sigurojmë që alarmet të mbrohen në mënyrë efektive kundër hakmarrjes. Nëse besoni se jeni hakmarrë për raportim ose pjesëmarrje në një hetim, duhet të na njoftoni menjëherë përmes TrustLine. Të gjitha këto raporte do të hetohen në mënyrë konfidenciale.

Për më shumë informacion, ju lutemi shikoni Politikën e Sinjalizimit dhe Mbrojtjes se Sinjalizuesve te ECFA .

 

Sinjalizimet në Kredo.al

Procesi i Sinjalizimit ofron për këdo të drejtën, që nëse ka dijeni të ndonjë veprimi dyshues ose të padrejtë, të informojë dhe ndihmojë në ndalimin e tij.

Çdo person, nëse e vlerëson me vend, mund të raportojë nëpërmjet: