Rreth kredive tuaja

Sa është shuma që mund të marr si kredi?

Ne ofrojmë dy produkte:

 

  • Kredi me disa këste me vlerë nga 4,000 Lekë deri në 60,000 Lekë për klientët e rinj e cila rritet në mënyrë progresive për çdo kredi të përsëritur deri në 140,000 Lekë
  • Kredi me një këst me vlerë nga 4,000 Lekë deri në 25,000 Lekë për klientët e rinj e cila rritet në mënyrë progresive deri në 45,000 Lekë për klientët përsëritës.