Rreth kredive tuaja

A mund të aplikojnë shtetasit e huaj rezident në Shqipëri?

Aplikimi për kredi mund të bëhet vetëm nga një shtetas Shqiptar me moshë 20 - 70 vjeç për kredinë me një këst,  23 - 70 vjeç për kredinë me disa këste dhe 23 - 70 vjeç për kredinë e biznesit, i/e cila duhet të jetë i/e punësuar ose pensionist. Pra, nëse nuk keni një shtetësi Shqipetar nuk mund të financoheni nga Kredo.al.