Rreth kredive tuaja

A mund të aplikojnë shtetasit e huaj për rezident në Shqipëri?

Aplikimi për kredi mund të bëhet vetëm nga një shtetas Shqiptar me moshë 20 - 70 vjeꞔ, i/e cila duhet të jetë i/e punësuar ose pensionist.