Rreth kredive tuaja

Ku dhe si kryhet procesi i lëvrimit të kredisë?

Lëvrimi I kredisë do të kryhet sipas zgjedhjes suaj:

 

  1. Tërheqje kesh pranë degës ku keni firmosur marrëveshjen, për të cilën do t'ju komunikohet nga Shërbimi i Klientit dhe tarifa e këtij shërbimi
  2. Me transfertë në llogarinë tuaj rrjedhëse, për të cilën ju duhet të jepni informacionin e saktë mbi bankën dhe numrin IBAN identifikues të kësaj llogarie bankare. Në këtë rast Kredo.al merr përsipër tarifën e transfertës bankare. 
  3. Nëpërmjet të gjitha pikave Unionnet-Western Union në Shqipëri
  4. Nëpërmjet të gjitha pikave EasyPay në Shqipëri