Kjo faqe përdor cookies. Duke vijuar me hapjen e faqes kredo.al, ju bini dakort me kushtet e faqes sonë për përdorimin e cookies.Për më tepër lexoni këtu

Rreth kredive tuaja

Ku dhe si kryhet procesi i lëvrimit të kredisë?

Procesi i firmosjes se marrëveshjes së huasë do të kryhet gjithmone pranë një dege të Kredo Finance, gjatë të cilit do të kërkohet verifikimi i kartës tuaj të Identitetit.

 

Lëvrimi I kredisë do të kryhet sipas zgjedhjes suaj:

 

  1. Tërheqje kesh pranë degës ku keni firmosur marrëveshjen, për të cilën do t'ju komunikohet nga Shërbimi i Klientit dhe tarifa e këtij shërbimi
  2. Me transfertë në llogarinë tuaj rrjedhëse, për të cilën ju duhet të jepni informacionin e saktë mbi bankën dhe numrin IBAN identifikues të kësaj llogarie bankare. Në këtë rast Kredo Finance merr përsipër tarifën e transfertës bankare. 
  3. Nëpërmjet të gjitha pikave Western Union në Shqipëri