Rreth kredive tuaja

Cilat jane kushtet per te perfituar nje kredi?

Për të marrë një kredi pranë Kredo.al kushtet paraprake që duhet të plotësoni janë:

  23-70 vjeç
 
20-77 vjeç kredia 30 ditore dhe 23-77 vjeç kredia me këste
Jeni një qytetar Shqiptar
 
Jeni një qytetar Shqiptar
Keni një Pashaportë ose Kartë Identiteti të vlefshme
 
Keni një Pashaportë ose Kartë Identiteti të vlefshme
Nuk keni histori kreditimi të keqe
 
Nuk keni histori kreditimi të keqe

 

Kredo.al ka ngritur struktura dhe sisteme të brendshme për të vlerësuar kapacitetin tuaj për kredimarrje dhe aftësine dhe cilësinë tuaj ripaguese. Në bazë të kësaj strukture do të merret një vendim për të refuzuar ose aprovuar kërkesën tuaj për kredi.

 

Stafi në dispozicion të shërbimit të klientit në ꞔdo degë të Kredo.al, do të mund të japë informacionin mbi statusin e kërkesës suaj në ꞔdo moment.

 

Çdo refuzim i kërkesës suaj do të komunikohet me arsyet përkatëse në prezencen tuaj në degë, me sms në telefonin tuaj ose me email nëse ju keni dhënë një adresë emaili në kontaktet tuaja.

 

Ne rastin kur keni aplikuar online, Ju do të njoftoheni gjithashtu me një telefonatë në momentin e aprovimit të kërkesës tuaj, ku do të komunikohen dhe dokumentacioni që duhet të keni me vete kur të paraqiteni në degë për marrjen e kredisë dhe firmosjen e marrëveshjes përkatëse