Rreth kredive tuaja

Çfarë ndodh nëse unë marr më pak kredi se limiti i aprovuar?

Në rast se nuk e keni tërhequr limitin e plotë, ju keni mundësi për të aplikuar disa herë për shtesë kredie deri në limitin maksimal që ju ofrohet, e cila shfaqet në marreveshjen e huasë që keni firmosur nën zërin “Limiti i Aprovuar”.

  

Nëse keni shfrytëzuar limitin e plotë të lejuar për ju, atëherë ju duhet që të vijoni rregullisht me pagesat apo shtyrjet tuaja, dhe nëse do t’ju aprovohet një limit më i lartë, do të njoftoheni automatikisht me SMS apo telefonatë.