Rreth kredive tuaja

Çfarë është Klauzola e Pëlqimit Paraprak dhe përse shërben?

Për t’ju shërbyer më shpejt dhe për të minimizuar dokumentacionin që ju duhet të përgatisni për një aplikim kredie, ju nërpërmjet firmosjes së Klauzolës së Pelqimit Paraprak, na autorizoni ne për të tërhequr nga sistemi I Bankes se Shqiperise një historik të kredive apo financimeve tuaja nga institucione të ndryshme dhe të dhena të tjera bazë nga institucione të tjera, që shërbejnë për të vlerësuar qëndrueshmerinë e të ardhurave tuaja.