Rreth kredive tuaja

Çfarë është Klauzola e Pëlqimit Paraprak dhe përse shërben?

Për t’ju shërbyer më shpejt dhe për të minimizuar dokumentacionin që ju duhet të përgatisni për një aplikim kredie, ju nërpërmjet firmosjes së Klauzolës së Pelqimit Paraprak, na autorizoni ne për të tërhequr nga sistemi i Bankës së Shqipërisë një historik të kredive apo financimeve tuaja nga institucione të ndryshme dhe të dhëna të tjera bazë nga institucione të tjera, që shërbejnë për të vlerësuar qëndrueshmërinë e të ardhurave tuaja.

 

Permbajtja e kesaj forme ku ju jepni pelqimin tuaj paraprak eshte e aprovuar sipas Rregullore 72/2020 “Për funksionimin e Regjistrit të Kredive në Bankën e Shqipërisë".