Pagesat

Vonesat dhe penalitetet

Në rast se ju nuk jeni korrekt me datat e pagesave, Kredo Financë ngarkon me kamatëvonesa kredimarrësin për çdo ditë vonese. Tarifa e kamatvonesës paraqitet në kredo.al/tarifat.

 

Këto kamatëvonesa rriten çdo ditë por nuk arrijnë asnjëherë më tepër se 30% e vlerës së detyrimit tuaj në vonesë. Përpos kësaj, ju mund të raportoheni si klient me vonesa në regjistrin kombëtar të kredive sipas rregullores së Bankës së Shqipërisë.

   

Kredo.al mundëson shtyrjen e afatit të pagesës me 30 ditë, kundrejt një tarife në mënyrë që të mos jeni vonë me pagesat dhe të ruani një historik perfekt kreditimi pranë nesh.