Pagesat

Pagesë e parakohshme e kredisë

Për mbylljen totale të detyrimit tuaj, ju duhet të paraqiteni në një nga degët tona për të plotësuar formularin për mbylljen e parakohshme të kredisë.    

Brenda 24 orëve, pasi të plotësoni formularin, do të merrni një SMS për t’ju konfirmuar që ju mund të paguani për mbylljen totale të kredisë.   

Në momentin që ju vjen kjo SMS, ju mund të paraqiteni në degë,  dhe të proçedoni me mbylljen e parakohshme të kredisë tuaj.  

 

Duhet të keni parasysh që mbyllja e parakohshme e kredisë  nuk ju shton pikë në sistemin tonë dhe kjo do të thotë që në kreditë e mëpasme ju nuk do të përfitoni një limit më të lartë kredie.   

Për çdo mbyllje kredie të parakohshme, aplikohen tarifa në bazë të muajve të mbetur të kredisë, të cilat sqarohen në www.kredo.al/faqet/tarifat