Kjo faqe përdor cookies. Duke vijuar me hapjen e faqes kredo.al, ju bini dakort me kushtet e faqes sonë për përdorimin e cookies.Për më tepër lexoni këtu

Pagesat

Nuk kam para të paguaj këstin, çfarë mund të bëj?

Nëse keni marrë një kredi dhe për momentin nuk keni Lekë për ta paguar, ju mund të shtyni afatin e pagesës duke paguar vetëm një komision të vogël për aplikimin  për "Shtyerje të Afatit të pagesës". 

 

Në këtë mënyrë ju paguani vetëm komisionin për shtyerje të afatit të pagesës për 30 ose 60 ditë sipas tarifave të përcaktuara në faqen tonë të web: www.kredo.al/faqet/tarifat.

 

Si mund të aplikoni për këtë shtyrje?

 

Duke paguar në një prej degëve tona ose në një prej llogarive tona bankare vlerën e komisionit përkatës për këtë shtyrje duke vendosur detajet e pagesës (numër kontrate dhe përshkrim që pagesa po kryhet për shtyrje datë pagese) 

 

 

Ju mund të kryeni një shtyrje datë pagese deri në momentin kur data e pagesës nuk ka kaluar në vonesë prej 30 ditësh.

 

Kur paguani me transferte bankare, Ju do të njoftoheni me SMS ose email (nëse keni rregjistruar një email në kontaktet e juaja), sapo pagesa juaj të rregjistrohet duke ju cilësuar datën e re të pagesës. Kur paguani ne dege, ju do te njoftoheni aty nga stafi yne per kete informacion.

 

 

Sa herë mund të aplikoj për shtyrje të datë pagesës?

 

Ju mund të shtyni datën e pagesës së kredisë sa herë që ju e keni të nevojshme, por në ꞔdo rast kur detyrimi juaj nuk paguhet në kohë prej më tepër se 30 ditësh, limiti juaj i aprovuar i kredisë si dhe ꞔdo benefit tjetër që ju merrni në Kredo pezullohet dhe nuk do të mund të ofrohet më. 

 

Kredo Finance do të kërkojë çdo 6 muaj që krahas pagesës për shtyrje, ju të kryeni dhe një pagesë për detyrimet e tjera të kredisë (principal, interes apo komision)

 

Vetem per periudhen Mars - Maj 2020, Kredo Finance ofron tarifa te reja shume me te uleta per komisionin e shtyrjes, si dhe 0% tarife vonese.