Pagesat

Ku mund të marr Informacion mbi detyrimet e kredisë time?

Ju mund ta kontrolloni gjëndjen e kredisë tuaj në çdo kohë në faqen tonë të internetit.   

Vlera, afati i shlyerjes dhe limiti i ri (nëse e keni paguar), janë të pasqyruara në hapësirën tuaj.   

www.kredo.al/identifiko