Pagesat

Çfarë ndodh nëse nuk paguhet në kohë kësti i kredisë?

Kredo Finance ju këshillon të kryeni brenda datës së përcaktuar në Kontratën e Huasë tuaj shlyerjen e këstit të kredisë.

 

Në çdo rast kur ju vlerësoni paraprakisht të pamundur shlyerjen e këtij detyrimi në kohë, ju keni një zgjedhje për të mos qënë në vonesë dhe për të mos u penalizuar me tarifë për ditët në vonesë.

 

Shtyni datën e pagesës me 7, 14 ose 30 ditë për produktin me një këst dhe 30 ditë për produktin me disa këste, duke paguar një tarifë shtyrje siç tregohet në faqen Tarifat.

 

Në rastet kur kësti juaj nuk do të shlyhet në kohë dhe nuk është kryer procesi i plotë për të shtyrë këtë afat pagese, ju do të ngarkoheni me nje tarifë (% mbi detyrimin e prapambetur për çdo ditë vonese sic publikohet ne faqen tone te Tarifat), si dhe në bazë të procesit për mbledhjen e kredive në vonesë, ju ngarkoheni me një tarifë prej 1,000 ALL për çdo Letër Njoftim zyrtar që ne ju dërgojmë në adresën e deklaruar nga ju. Për më tepër lexoni dhe faqen mbi tarifat tona të publikuar këtu.