Klubi Kredo

Si mund të bëhemi pjesë e Klubit Kredo?

Për t'u bëre pjesë e Klubit Kredo plotësohet vetëm një Marrëveshje Anëtarësimi, e cila bashkëngjitet me kontratën. Anëtar mund të bëhesh gjatë aplikimit për kredi. Gjatë kryerjes së çdo veprimi në dege dhe në çdo moment gjatë jetëgjatësisë së kredisë. Anëtarësimi është mujor dhe kushton 500 LEKË/ Muaj përgjatë jetëgjatësisë së kredisë.