Klubi Kredo

Si kryhet pagesa për pjesëmarrjen në këtë Klub?

Anëtarësimi kushton 500LEK/ çdo muaj të jetëgjatësisë së Kredisë. Komisioni i Anëtarësimit paguhet në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes ose 30 ditë nga data e nënshkrimit të marrëveshjes. Që nga momenti që jeni bërë anëtar i Klubit Kredo, ju përfitoni menjëherë uljet përkatëse në shtyrjen e këstit, si në kredinë SPL ashtu edhe në kredinë INST/BINS.