Klubi Kredo

Po në të ardhmen a do të ketë përfitimetë tjera, nga të cilat unë si anëtar mund të përfitoj?

Qëllimi ynë ka qenë gjithmonë për t'ju shërbyer sa më mirë klientëve të Kredos, të cilët dëshirojnë trajtim ndryshe. Sigurisht që do të jemi gjithmonë në zhvillim, për t'ju ofruar sa më shumë përfitime për të cilat do të lajmëroheni në çdo moment.