Klubi Kredo

Nëse nuk dëshiroj të jem më pjesë e këtij Klubi, si duhet të veproj?

Në rast se dëshironi largimin nga Klubi, atëherë duhet të paraqisni një kërkesë pranë degës. Që nga ai moment, ju si klient përfitoni tarifat e rregullta pa zbritje në kredinë tuaj, tashmë jo si anëtar i Klubit.