Klubi Kredo

Nëse e mbyll përkohësisht anëtarësimin, a mund të ri anëtarësohem përsëri?

Sigurisht mund të ri anëtarësoheni në çdo kohë duke kryer dhe një herë procesin e firmosjes së kontratës dhe duke paguar çdo detyrim në qoftë se keni detyrime të mbartura.