Klubi Kredo

Kush mund të bëhet pjesë e Klubit Kredo?

Pjesë e Klubit Kredo mund të bëhet kushdo që merr  një kredi, klient i ri apo ekzistues.