Klubi Kredo

A mund të kryej parapagesë të gjithë vlerën e komisionit të anëtarësimit që në muajin e parë të kredisë?

Po, mund të kryesh parapagesë të gjithë komisionin e anëtarësimit , por në rast se gjatë kësaj kredie vendosni të kryeni mbyllje të parakohshme, ky komision për muajt që nuk e keni mbajtur kredinë nuk do t'ju kthehet.