Klubi Kredo

A mund të bëhem pjesë e Klubit Kredo në rast se kam një kredi te Ri-kredituar/Ristrukturuar?

Një kredi e Ri-kredituar do të konsiderohet si një kredi me këste dhe Po, mund të bëhesh anëtar I Klubit Kredo, por në qoftë se keni një kredi të Ristrukturuar atëherë nuk mund të bëheni pjesë e Klubit Kredo.