Klubi Kredo

A mund të aplikoj nëpërmjet faqes së internetit për tu bërë pjesë e Klubit Kredo?

Jo , për tu bërë pjesë e Klubit Kredo duhet të paraqitesh patjetër fizikisht në degë për të firmosur Kontratën e anëtarësimit.