Kredoversity | Edukim Financiar

PRODUKTET E KREDO.AL

 

Ne ofrojmë tre produkte:   

  • Kredi konsumatore per individe, me disa këste me vlerë nga 4,000 lekë deri në 200,000 lekë e cila rritet në mënyrë progresive për çdo kredi të përsëritur. Afati për të shlyer këtë kredi është 3,6.9.12.18, 24, 36 dhe 48 muaj.   
  • Kredi konsumatore per individe, me një këst me vlerë nga 4,000 lekë deri në 80,000 lekë e cila rritet në mënyrë progresive për çdo kredi të përsëritur. Afati për të shlyer këtë kredi është 30 ditë.  
  • Kredi biznesi vetem per persona fizike, me disa këste me vlerë nga 4,000 lekë deri në 500,000 lekë e cila rritet në mënyrë progresive për çdo kredi të përsëritur. Afati për të shlyer këtë kredi është 3,6.9.12.18, 24, 36 dhe 48 muaj.   

  

Kredia e parë me një këst falas ofrohet për të gjithë klientët e rinj. Shuma maksimale që ofrohet është deri në 80,000 lekë. 

    

Kredo Financë jep këtë ofertë me kushtin që data e pagesës të respektohet dhe në rast të kundërt oferta anullohet duke ngarkuar tarifat përkatëse si një kredi normale bazuar në www.kredo.al/faqet/tarifat . Lexoni më tepër mbi Kushtet e Ofertes sonë në www.kredo.al/faqet/oferta  

  

Ne ofrojmë një limit të personalizuar për çdo klient, i cili përcaktohet në varësi të karakteristikave të klientit dhe historisë së tij të kreditimit në Kredo.al dhe në rregjistrin kombëtar të kredive.  Vlera e kredisë që ju mund të merrni rritet në mënyrë progresive, në bazë të përdorimit të limitit të aprovuar dhe rregullsisë që ju tregoni me pagesat e kredisë.

Kthehu