Blog | Kredoversity

PERFITIMET E KREDISE ME NJE KEST!

 

Kredite jane pjese e pandare e shoqerise se sotme dhe te kuptuarit te llojeve te kredive qe ofrohen nga instuticionet micro apo macro financiare 

eshte celes ne suksesin financiar personal. 

 

Kredia me nje kest ose ndryshe Single Payment Loan (SPL) eshte kredi qe varion ne shuma nga 4000 Leke deri 80000 Leke te reja dhe me afat kohor 30 dite. Kjo kredi kerkon qe huamarresi te paguaj te gjithe shumen e parave me nje dore ne daten a caktuar te kestit.  

Kredia me nje kest eshte zgjidhja e duhur nese te duhen shuma te vogla parash menjehere. Eshte e thjeshte per te aplikuar duke shamngur te gjithe telashet e nje kredie bankare dhe pergjigja e aplikimit merret ne moment. Nuk eshte e nevojshme te siguroni garantor, dokumenta punesimi apo dokumenta te tjera shtese qe kerkojne kohe, mund fizike dhe mendor.  

 

Aplimi per kredi mund te behet online ne www.kredo.al/kredi-me-nje-kest ose ne cdo dege dhe agjensi te Kredo Finance, vetem me nje karte identiteti.  

Aprovim behet nje nje kohe shume te shpejt, ne vetem 15 minuta.  

Terheqja e parave mund te behet ne 3 menyra: 

1. Ne dore(Ne Deget ose Agjensite tona) 

2. Ne cdo pike te Western Union 

3. Nepermjet Transfertave Bankare(Llogari Bankare). 

 

Avantazhet e kesaj kredie jane: 

1. Kredia e pare eshte falas. 

2. Klientet e rinj kualifikohen lehtesishte ne kete lloj kredie. 

3. Kostot e kredise jane te ulta. 

     a. Interesi 0% 

     b. Komsioni Administrimit 0%  

     c. Komosion per Levrim Kredie me Transferte Bankare 0% 

     d. Komisioni i Angazhimit 8.49% 

4. Eshte e mundur qe kjo kredi te shtyhet deri ne 3 here. 

5. Perfiton me shpejt Rewarding Points per te kapur limite me te larta si ne SPL edhe ne INST(Kredi me disa keste). 

 

Gjithashtu, nje avantazh eshte se kjo kredi mund te ristrukturohet me nje komision prej 20% mbi vleren e principalit te mbetur nese do te jete e nevojshme per ju. 

 

Kthehu