Blog | Kredoversity

PERFITIMET E KREDISE ME DISA KESTE!

PERFITIMET E KREDISE ME DISA KESTE 

Kredite e shpejta konsumatore jane nje mundesi e mire per zgjidhjen e problemeve ekonomike te perditshme qe na shqetesojne dhe shoqerojne. Nohja dhe te kuptuarit e llojeve te kredive qe ofrohen nga instuticionet micro apo macro financiare sherben per te marrur maksimumin nga ky instrument i rendesishem financiar. 

 

Kredia me disa keste ose ndryshe Installment (INST) eshte kredi qe varion ne shuma nga 4000 Leke deri 200000 Leke te reja dhe me afat kohor deri ne 48 muaj. Kjo kredi kerkon qe huamarresi te paguaj shumen percaktuar te parave ne daten a caktuar te kestit.  

Kredia me disa keste eshte zgjidhja e duhur nese te duhen shuma te medha parash te menjehershme. Eshte e thjeshte per te aplikuar duke shamngur te gjithe telashet e nje kredie bankare dhe pergjigja e aplikimit merret ne moment per 10 - 15 minuta. Nuk kerkon mund fizik dhe mendor sepse eshte kredi e shpejte dhe eshte kredi pa kolateral, pa garanci, pa dokumenta, pa kushte, pa kontrate pune apo vertetim page. Kredi vetem me ID. 

 

Pyetja qe lind eshte: Si te marrim kredi?  

Aplimi per kredi mund te behet online ne www.kredo.al/kredi-me-keste ose ne cdo dege dhe agjensi te Kredo.al, vetem me nje karte identiteti ose pashaporte.  

Aprovim behet nje nje kohe shume te shpejt, ne vetem 15 minuta. 

 

Terheqja e parave mund te behet ne 3 menyra: 

  • Ne dore (Ne Deget ose Agjensite tona) 
  • Nepermjet Transfertave Bankare (Llogari Bankare) 
  • Ne cdo pike te Union Net - Western Union 

 

Avantazhet e kesaj kredie jane: 

  • Vlere kesti te perballueshem mujor. 
  • Merr vlere te larte kredie. 
  • Kredia me e lire ne treg. 

Interesi 0.83% për çdo muaj 

Komsioni Administrimit 0.1 - 3.4% ne varesi te muajve. 

Komosion per Levrim Kredie me Transferte Bankare 0% 

Komisionin per Levrim Kredie me para ne dore 10%

Komisioni I Angazhimit 11.4 - 30% ne varesi te muajve.

  • Eshte e mundur qe kjo kredi te shtyhet 1 here per cdo kest. 
  • Perfitime te larta te Rewarding Points per te kapur limite me te larta kredie. 

 

Gjithashtu, nje avantazh eshte se kjo kredi mund te ristrukturohet me nje komision prej 5% mbi vleren e principalit te mbetur nese do te jete e nevojshme per ju. 

Shenim: Mos pagimi i kredise ne kohe, ju ngarkon me nje tarife 2% per cdo dite vonese mbi vleren e mbetur te kredise. 

Kthehu