Kjo faqe përdor cookies. Duke vijuar me hapjen e faqes kredo.al, ju bini dakort me kushtet e faqes sonë për përdorimin e cookies.Për më tepër lexoni këtu

Rreth kredive tuaja

Kur mund të më refuzohet apo aprovohet kërkesa ime?

 

Për të marrë një kredi pranë Kredo.al kushtet paraprake që duhet të plotësoni janë:

 

                                                 

 

                Të jeni                                Të jeni një                       Pashaportë ose

              20-70 vjeç                        qytetar Shqiptar           Kartë Identiteti të vlefshme

                                 

 

Kredo Finance ka ngritur struktura dhe sisteme të brendshme për të vlerësuar kapacitetin tuaj për kredimarrje dhe aftësine dhe cilësinë tuaj ripaguese. Në bazë të kësaj strukture do të merret një vendim për të refuzuar ose aprovuar kërkesën tuaj për kredi.

Stafi në dispozicion të shërbimit të klientit në ꞔdo degë të Kredo Finance, do të mund të japë informacionin mbi statusin e kërkesës suaj në ꞔdo moment.

Çdo refuzim i kërkesës suaj do të komunikohet me arsyet përkatëse në prezencen tuaj në degë, me sms në telefonin tuaj ose me email nëse ju keni dhënë një adresë emaili në kontaktet tuaja.

Ne rastin kur keni aplikuar online, Ju do të njoftoheni gjithashtu me një telefonatë në momentin e aprovimit të kërkesës tuaj, ku do të komunikohen dhe dokumentacioni që duhet të keni me vete kur të paraqiteni në degë për marrjen e kredisë dhe firmosjen e marrëveshjes përkatëse