Kjo faqe përdor cookies. Duke vijuar me hapjen e faqes kredo.al, ju bini dakort me kushtet e faqes sonë për përdorimin e cookies.Për më tepër lexoni këtu

Rreth kredive tuaja

Çfarë është komisioni i angazhimit?

Komisioni i angazhimit është kostoja e shërbimit për kredinë e ofruar pra për fondet e angazhuara nga Kredo për ju, e përllogaritur si një përqindje mbi vlerën e kredisë së lëvruar, e cila ndryshon në bazë të produktit dhe afatit të kredisë së përzgjedhur, mësoni më tepër në sesionin e Tarifave. Komisioni i angazhimit për kredinë / fondet e lëvruara mund të paguhet në fillim gjatë lëvrimit të kredisë ose i shpërndarë përgjatë kësteve të kredisë. Në rastet kur kryhet një pagesë për mbyllje totale të kredisë, vlera e komisionit të angazhimit paguhet e plotë pavarësisht se mund të jetë zgjedhur për tu paguar pjesë pjesë gjatë gjithë jetës së kredisë.