Rreth kredive tuaja

Çfarë është komisioni i angazhimit?

Komisioni i angazhimit është kostoja e shërbimit për kredinë e ofruar, e përllogaritur si një përqindje mbi vlerën e kredisë, e cila ndryshon në bazë të afatit të kredisë së përzgjedhur, mësoni më tepër në sesionin e Tarifave.