Kjo faqe përdor cookies. Duke vijuar me hapjen e faqes kredo.al, ju bini dakort me kushtet e faqes sonë për përdorimin e cookies.Për më tepër lexoni këtu

Pasqyrat Financiare

 

kredo.al që në fillimet e saj ka qënë pionere për të qënë transparente me të gjithë klientët e saj dhe palët e treta të përfshira. Në këtë kuadër do të gjeni të publikuar Pasqurat Financiare të Konsoliadura si më poshtë: 

 

Pasqyra Financiare e Konsoliduar - 2018