Kjo faqe përdor cookies. Duke vijuar me hapjen e faqes kredo.al, ju bini dakort me kushtet e faqes sonë për përdorimin e cookies.Për më tepër lexoni këtu

Fito me Kredo

Loja Promocionale e Kerdo.al - Fito me Kredo

Duke filluar nga sot e deri më datë 15 Mars, Kredo.al do të organizojë lojën promocionale e cila në fund të saj do të shpalli 10 Fitues. Këta fitues do të kenë mundësinë të bëjnë të tyren njërin nga çmimet fantastike që Kredo.al ka përgatitur për ta. 

PLOT 10 ÇMIME

Llotaria
Caption

 

Të gjithë ata që do të marrin një kredi, do të shtojnë limitin e tyre të kredisë apo do të kryejnë një shtyrje të datës së pagesës nga data 15 Mars - 30 Qershor do të kenë mundësi të bëhen pjesë e lojës promocionale. Në mënyrë që të bëheni pjesë e lojës ju duhet të firmosni biletat e marra në degë punonjësit të degës, në të cilin keni shënuar në pjesën e prapme të tij: Emër, Mbiemër dhe Numrin tuaj të telefonit.

Bileta fitohet për çdo 10 000 Lekë të marra kredi! Sa më shumë kredi aq më shumë bileta fitoni!

Bileta fitohet nëse vlera e shtyrjes së kredisë është e barabartë ose më e madhe se 5 000 Lekë.

 

Apliko Tani

 

Rregullorja e Lojës:

 1. Lloji i Lojës Promocionale: Lojë fati promocionale
 2. Periudha kohore: Periudha e pjesmarrjes 15 Mars 2021- 30 Qershor 2021, Shorteu – 20 Korrik, 2021 ora 12:00
 3. Numri dhe Mënyra e shpërblimit të fituesve
  1. Do të ketë 10 fitues të cilët do të përzgjidhen rastësisht në shorteun e datës 20 Korrik, 2021 ora 12:00 pranë zyrave qëndrore të Kredo Finance.
 4. Shpërblimet:
  1. 10 çmime (2 TV, 4 Laptop, 4 Telefona Smartphone)
 5. Vlera monetare / çmimi që pjesëmarrësi duhet të paguajë për të hyrë në lojë promovuese
  1. Nuk ka – Regjistrimi i Emrit në fletë regjistër është falas
 6. Numri I parashikuar I pjesmarrësve në lojë
  1. Parashikohet të ketë të paktën 10000 pjesmarrës në lojë
 7. Procesi i përzgjedhjes dhe vendodhja e Shorteut
  1. Pasi klientit ti jete disbursuar kredia ai do te marre biletat qe I takojne sipas shumes se disbursuar apo te vleres se shtyrjes se afatit te kredise. KJlienti do te firmose biletat te cilat do te ruhen ne degen perkatese tek e cila ai ka aplikuar.
  2. Në fund të periudhës të gjitha fletët do të mblidhen do të mblidhen dhe vendosen në një enë të madhe transparente. Dhe aty përfaqësuesit e Kredo do të zgjedhin rastësisht biletat fituese. Ne do të ftojmë pjesëmarrësit të jenë të pranishëm për më shumë transparencë, ne mund të zgjedhim një prej tyre për të bërë përzgjedhjen e bilëetave fituese në prezencë të përfaqësuesve të AMLF-së dhe një përfaqësues nga organi tatimor si dhe nje noteri.
  3. Vendi do të jetë Zyrat Qendrore të kredo.al.
  4. Fituesit do të kenë mundësinë të shikojnë live procesin e përzgjedhjes në momentin që ajo ndodh, si edhe ne Fecebook
  5. Nëse personi nuk ndodhet aty në momentin e përzgjedhjes së biletës së tyre, ata do të telefonohen nga stafi jonë për ti lajmëruar pë çmimim fitues.
 8. Informacione të plota të Procesit
  1. Kredo do të komunikojë në të gjitha kanalet e komunikimit nisjen e periudhës së zhvillimit të lojës promovuese duke filluar nga data 15 Mars deri më 30 Qershor 2021
  2. Biletat fituese do te mblidhen deri me date 20 Korrik 2021, dhe Shpallja e fituesvedo te behet ne Zyra Qendrore të Kredo.al data 20 Korrik 2021, ora 12:00.
  3. Fituesit do të kenë mundësinë të shikojnë live procesin e përzgjedhjes në momentin që ajo ndodh si edhe ne Fecebook.
 9. Fituesit

 

Emer  Mbiemer Numer Telefoni Qyteti
Gentian Abazi ******8831 Tirane 3
Xhevahir  Germizi  ******1289 Kukes
Fatbardh  Doci  ******9926 Tirane (ALD)
Petraq Sulari  ******5995 Korce
Mjaftime  Shpata  ******5445 Librazhd
Qemal  Hasanaj  ******5079 Tirane 1
Tani Qoshku  ******1869 Librazhd
Rovena  Shkembi  ******5726 Elbasan
Dorina Zeqiri  ******0242 Tirane 2
Merita  Domi  ******7267 Tirane (SW)