Karriera

Kredo Finance është një institucion financiar që ofron një sferë të shërbimeve financiare, duke përfshirë kreditë e pagave dhe të konsumatorëve që operojnë në tregjet në zhvillim. Bazuar në përvojën e provuar në industrinë dhe zyrën qendrore në Tiranë, kompania synon të ofrojë shërbime të financimit të konsumatorit për individët me procesin më të përshtatshëm të huamarrjes për konsumatorin.

 

Ekipi ynë përbëhet nga profesionistë financiarë, IT dhe shërbim klientele, të cilët janë ekspertë në fushën e tyre. Ne jemi duke ftuar profesionistë për të aplikuar për pozitat e mëposhtme. 

 

Kredo Finance dëshiron të krijojë një ambjent të vecantë pune dhe është krenar për mundësitë e barabarta të punësimit që ofron.

 

Pozicione Vakante:

 

Supervizor Rajonal (Rajoni Veri, Jug, Shqiperia e Mesme)

 

 

 

 

Nëse ju e vlerësoni veten si kandidatin e duhur që mund të ndihmojë në rritjen e kulturës së kompanisë, ju lutem dergoni CV tuaj në adresën: rekrutime@kredo.al