Edukimi Financiar

Universiteti është një hap i madh në jetë, mos u tremb nga tarifat.

 

Tetori është një muaj që nis vrullshëm jo vetëm në kryeqytet, por edhe në të gjitha qytetet universitare në Shqipëri. Me mijëra studentë do të ulen për herë të parë në auditoret e universiteteve, për të nisur një hap të rëndësishëm për të ardhmen e tyre. Por sfida e parë në rrugëtimin universitar të studentëve nis nga pagesa e tarifës së rregjistrimit.

Për fat të keq, jo të gjithë kanë mundësi t’i paguajnë menjëherë dhe në kohë këto tarifa. Në shumë raste tarifa e rregjistrimit në Universitete mund të bëhet shkak që qindra studentë të ndërpresin në mes ëndrrën e tyre. Cila është rrugëzgjidhja? Askush nuk do të lejonte shkatërrimin e ëndrrës për tu arsimuar, që çdo i ri që dëshiron një të ardhme më të mirë për veten, ka. Askush nuk do të lejonte t’i hiqte vetes mundësinë që hap dyert për të ardhmen.

Për këtë ka menduar Kredo.Al. Me Kredo.Al të gjithë studentët që nuk kanë mundësi për të paguar, do të mund të kapërcejnë këtë pengesë serioze. 

Universiteti është një hap i madh në jetë, dhe mundësia që Kredo.Al ofron, e garanton këtë. Kreditë e ofruara nga Kredo.Al janë shansi i duhur për studentët dhe rrugëzgjidhja e pamundësisë për të paguar tarifën e rregjistrimit.

Me anë të aplikimit online tek www. kredo.al ose duke aplikuar në një nga 36 degët e Kredo.Al në të gjithë Shqipërinë i jepet zgjidhje të shpejtë, konkrete dhe efikase këtij problemi.

Kreditimi i shpejtë, shërbimi korrekt dhe transparent i Kredo.Al është inkurajimi më i madh i studentëve që duan të ndjekin universitetin, por që nuk kanë mundësi për të paguar menjëherë tarifën e rregjistrimit. Por paratë për këto tarifa ju tashmë mund ti gjeni menjëherë duke aplikuar tek Kredo.al.  Dhe duke e paguar me këste, ju mund të ndiqni të qetë dhe të sigurtë studimet në Universitet.

Mos hiqni dorë nga ëndërra. Mos i ndërprisni qëllimet tuaja. Kredo.Al është mbështetësi juaj më i madh.