Edukimi Financiar

Kredo.Al dritë në fund të tunelit për studentët shqiptarë

 

                                                             

 

 

Një student i lumtur nuk është vetëm ai që arrin rezultate të larta, por edhe ai që është në gjendje të përballojë shpenzimet e Universitetit.

Për shumicën e studentëve kjo është një sfidë e madhe, por jo e pamundur. Shumica e familjeve shqiptare nuk mund të mbulojnë të gjitha shpenzimet e një studenti. Qiraja e shtëpisë, ushqimi, veshjet, tarifat e regjistrimit, librat, shpenzimet ditore kërkojnë një suport financiar, që jo gjithmonë mund të sigurohet nga familja. Për këtë arsye shumica e studentëve zgjedhin që përveç studimeve edhe të punojnë. Jo vetëm Tirana, por qytetet universitare në përgjithësi janë qytete, të cilat ofrojnë mundësi punësimi për studentët, duke ja u lehtësuar mundësinë e përballimit të shpenzimeve. Sigurisht një pjesë e mirë e këtyre shpenzimeve vjen në bllok dhe njëherazi në fillim të vitit shkollor.

Një pjesë e mirë e studentëve vendosen në vështirësi për pagesa të menjëhershme si tarifa e akomodimit apo tarifa e regjistrimit. Shumë prej tyre e gjejnë veten menjëherë në një det të madh vështirësish. Disa mund të shohin se si mbyten ëndërrat e tyre për tu shkolluar, për shkak të pamundësisë për të paguar menjëherë paratë që kërkohen.

Cila mund të jetë një zgjidhje e mirë për këtë? Varka e shpëtimit vjen nga Kredo.Al. Me kreditë e ofruara nga Kredo. Al, e cila krediton deri në 150.000 lekë të reja, shumica e studentëve mund të zgjidhin në kohë rekord këtë problem dhe më pas të fokusohen qetësisht tek studimet dhe tek puna e tyre. Duke aplikuar online, pa burokraci dhe me shpejtësi, studentët mund të arrijnë të sigurojnë shumën e kërkuar. Të pasurit një punë i bën ata klientë potencial dhe të preferuar të Kredo.al. Këstet mujore të ofruara nga Kredo. AL për shlyerjen e kredisë janë lehtësisht të përballueshme, bazuar në nivelin e pagave mesatare në Shqipëri. Tashmë të përballosh shpenzimet e Universitetit nuk do të jetë më një sfidë e pamundur për studentët shqiptarë dhe Kredo.Al është krenare që kontriboun për këtë gjë.