Edukimi Financiar

Edukimi Financiar - Si të kuptojmë më mirë kreditë dhe procesin e kredimarrjes!

 

 

Jemi të sigurtë që shpesh ju ka qëlluar të keni të bëni me në kredi dhe të gjithë ne mendojmë se e kemi të qartë procesin dhe se i

kuptojmë të gjitha fjalët që dëgjojmë kur jemi në degë. Megjithatë jo gjithmonë e kemi të qartë se për çfarë po flet punonjësi i institucionit financiar që ndodhet përball nesh!

Për këtë qëllim kemi vendosur të krijojmë një fjalor me fjalët kyçe që të gjithë ne duhet të dimë në mënyrë që të jemi të qartë me procedurën e marrjes së kredisë si dhe më e rëndësishmja të kuptojmë detyrimin qartë detyrimin të cilin po marrim përsipër.

  1. Kredi afat shkurtra

    Kredia me afat të shkurtë është një kredie afati i kthimit (maturimit) të së cilës shkon deri në 2 vjet! Në varësisë së kredisë që ju do të zgjidhni të merrni dhe mundësisë së ripagesës ju mund të zgjidhni të paguani kredinë tuaj në 1 muaj, 3, 6, 12, 18 ose 24 muaj. Ju mund të aplikoni për to në më pak se 5 minuta dhe paratë i merrni në dorë në 15 minuta pjesë

  2. Kredi me një këst

    Kredi me një këst I referohet një shumë parashë e cila merret nga nje individ dhe që do të shlyhet pas 30 ditësh se marrjes së kredisë. Kryesisht këto kredi përbëjnë shuma të vogla parashë dhe janë lehtësisht të kthyeshme në këtë sasi kohore. Kredi e pare me një këst në Kredo.al është totalisht falas. Kjo do të thotë që nëse jeni klient i ri dhe zgjidhni të merrni një kredi me një këst ju do të ktheni aq sa merrni. Pa asnjë komision apo detyrim tjetër financiar.

  3. Kredi me disa këste

    Kredia me disa këste është një zgjidhje e mirë të për gjith klientët që duan të marrin një shumë më të madhe parash dhe detyrimisht iu nevojitet një kohë më e gjatë ripagimi. Në këtë lloj kredi klienti e zgjedh vet kohëzgjatjen e ripagimit sipas mundësisë që ka ndaj të ardhurave individuale. Në varësi të shumës klienti mund të zjgedhl nga 3 deri në 24 muaj.