Edukimi Financiar

Blerja e një makine per here te pare me një kredi personale

Caption

Nëse keni nevojë për para për të blerë makinën tuaj, një kredi e vogel nga një institucion mikrofinanciar mund të jetë një nga mënyrat më të mira për të blerë makinën. Lexoni për të marrë faktet që ju nevojiten.

Një mikrokredi personale dhe një kredi e dhënë nga një institucion mikrofianciar për nevoja personale. Në fakt institucioni nuk ju kërkon asnjë dokument apo arsye për të marrë kredinë. Jeni ju ata që i vendosni qëllimin kredisë!

Ju mund t'i përdorni këto para për një makinë të përdorur ose një makinë të re - nuk jeni të kufizuar në zgjedhjen tuaj.

Sigurohuni që jeni në dijeni të kushte të kredisë përpara se të firmosni, dhe që ju i kuptoni të gjitha termat e shkruara në kontratë.

Sigurohuni gjithashtu që ju keni mundësi të përballoni këstin mujor të kredisë me të ardhurat tuaja personale, në mënyrë që të mos krijoni barrë financiare.

Apliko Tani

Sigurohuni që të jetë e përballueshme. Nëse nuk jeni i sigurt nëse mund të përmbushni pagesa mujore mbi shpenzimet e shtëpisë tuaj, përpunoni ato që mund të përballoni.

Gjithmonë kontrolloni nëse interesi i kredisë tuaj është fiks apo i ndryshueshëm. Nëse është fikse, norma e interesit do të mbetet e njëjtë derisa kredia të shlyhet.

Përse mikrokredia është një opsion fantastik

  1. Është një nga mënyrat më të thjeshta për të financuar makinën tuaj.
  2. Mund të aplikohet përmes telefonit, internetit ose ballë për ballë.
  3. Aplikohet vetëm me kartë identiteti
  4. Aprovimi merr gjithsej 5 minuta
  5. Disbursimi i kredisë merr gjithsej vetëm 10 minuta
  6. Gjithsej paratë i keni në dorë për 15 minuta
  7. Mund të jetë për tërë koston e makinës, ose për një pjesë të saj.
  8. Normat e interesit normalisht janë fikse - prandaj ju e kontrolloni që në fillim shpenzimin tuaj
  9. Ju zgjidhni periudhën e kredisë sipas mundësive të ripagimit
  10. Ndryshe nga lizingu, ju e zotëroni makinën ndërsa paguani huanë, kështu që nëse keni vështirësi financiare mund ta shisni atë.