Publikime

PROTOKOLLI I VERDHË I MASAVE HIGJENO-SANITARE COVID-19  PËR INSTITUCIONET FINANCIARE

Caption

 

 

Në zbatim të Protokollitverdhë të miratuar nga Ministria e Shëndetësisë, Kredo Finance ju informon që po zbaton dhe ndjek në mënyrë të përpiktë të gjitha masat-higjeno sanitare të këtij protokolli. Për t’u njohur me protokollin e verdhë dhe masat higjeno-sanitare, ju lutem klikoni në butonin e mëposhtëm dhe protokolli do t’ju shkarkohet automatikisht.

 

 

PROTOKOLLI I VERDHË I MASAVE HIGJENO-SANITARE COVID-19  PËR INSTITUCIONET FINANCIARE

Kthehu